Lid worden bij Fitness de Bataaf

Wanneer u lid wilt worden van onze Sportschool in Den Haag – Fitness de Bataaf kunt u ter plekke inschrijven. Vanaf heden bieden wij u tevens de mogelijkheid om het inschrijfformulier digitaal in te vullen, u kunt de gegevens dan op uw gemak thuis zelf invullen en direct versturen!
Alvorens u het inschrijfformulier invult raden wij u aan eerst onze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen. Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de verschillende abonnementen. Wanneer u bepaalde zaken niet begrijpt of dat u een op of aanmerking heeft kunt dit via ons algemene contactformulier laten weten.

Inschrijfformulier Fitness de Bataaf
Het inschrijfgeld c.q. de administratiekosten bedragen eenmalig € 15,00 bij doorlopende training. Wanneer u ervoor kiest om de contributie aan ons over te maken dient u het inschrijfgeld hierbij op te tellen!Ondergetekende, hierna te noemen cursist accepteert door het invullen en versturen van het inschrijfformulier het aanbod van Fitnesscentrum "De Bataaf" om deel te nemen aan de cursus(sen) en/of tak(ken) van sport zoals boven ingevuld, zulks onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, zoals genoemd op deze pagina en welke een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van deze overeenkomst. Door het versturen van het inschrijfformulier verklaart ondergetekende deze voorwaarden te kennen en te accepteren.Algemene Voorwaarden

De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met een periode voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging gedaan uiterlijk een maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels een aangetekende brief of via een mail aan: info@fitnessdebataaf.nl

Algemene Voorwaarden | Fitness de Bataaf | Ver-Huëllweg 2 | 2585JC Den Haag | Tel. 070 3542244

Opgemaakt: 01-01-2015