Lid worden bij Fitness de Bataaf

Wanneer u lid wilt worden van onze Sportschool in Den Haag – Fitness de Bataaf kunt u ter plekke inschrijven. Vanaf heden bieden wij u tevens de mogelijkheid om het inschrijfformulier digitaal in te vullen, u kunt de gegevens dan op uw gemak thuis zelf invullen en direct versturen!
Alvorens u het inschrijfformulier invult raden wij u aan eerst onze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen. Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de verschillende abonnementen. Wanneer u bepaalde zaken niet begrijpt of dat u een op of aanmerking heeft kunt dit via ons algemene contactformulier laten weten.

Fitness de Bataaf Inschrijfformulier


Abonnementsvormen
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 17,50 en dient samen met het abonnementsgeld voor aanvang training betaald te zijn. U kunt dit bedrag ter plekke bij ons betalen per pin of cash. Tevens dient er een incasso formulier ingevuld te worden voor een eventuele volgende abonnementsperiode. Hou altijd rekening met een opzegtermijn van 1 maand!

Ondergetekende, hierna te noemen cursist accepteert door het invullen en versturen van het inschrijfformulier het aanbod van Fitnesscentrum de Bataaf om deel te nemen aan de cursus(sen) en/of takken van sport zoals hierboven ingevuld, zulks onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, zoals genoemd op deze pagina en welke een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van deze overeenkomst. Door het versturen van het inschrijfformulier verklaart ondergetekende deze voorwaarden te kennen en te accepteren.

Algemene Voorwaarden

De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met een periode voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging gedaan uiterlijk een maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels een aangetekende brief of via een mail aan: info@fitnessdebataaf.nl

Algemene Voorwaarden | Fitness de Bataaf | Ver-Huëllweg 2 | 2585JC Den Haag | Tel. 070 3542244

Opgemaakt: 01-01-2015

Adresgegevens

Fitness de Bataaf
Ver-Huëllweg 2
2585JC Den Haag
T. 070 3542244
M. 06 53691173
E. info@fitnessdebataaf.nl
KvK nr. 27109356
BTW-ID NL001554647B15


OPENINGSTIJDEN

maandag: 7.30 tot 22.00
dinsdag: 7.30 tot 22.00
woensdag: 7.30 tot 22.00
donderdag: 7.30 tot 22.00
vrijdag: 7.30 tot 22.00
zaterdag: 7.30 tot 18.00
zondag: 8.00 tot 18.00


Indoor Cycling