Lidmaatschap

Fitness de Bataaf

Wanneer u lid wilt worden van onze Sportschool in Den Haag – Fitness de Bataaf kunt u ter plekke inschrijven. Vanaf heden bieden wij u tevens de mogelijkheid om het inschrijfformulier digitaal in te vullen, u kunt de gegevens dan op uw gemak thuis zelf invullen en direct versturen!

Alvorens u het inschrijfformulier invult raden wij u aan eerst onze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen. Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de verschillende abonnementen. Wanneer u bepaalde zaken niet begrijpt of dat u een op of aanmerking heeft kunt dit via ons algemene contactformulier laten weten.


Fitness de Bataaf Inschrijfformulier

Abonnementsvormen

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 17,50 en dient samen met het abonnementsgeld voor aanvang training betaald te zijn. U kunt dit bedrag ter plekke bij ons betalen per pin of cash. Tevens dient er een incasso formulier ingevuld te worden voor een eventuele volgende abonnementsperiode.

AUTOMATISCHE VERLENGING
Het abonnement wordt automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een maand.
Ondergetekende, hierna te noemen cursist accepteert door het invullen en versturen van het inschrijfformulier het aanbod van Fitnesscentrum de Bataaf om deel te nemen aan de cursus(sen) en/of takken van sport zoals hierboven ingevuld, zulks onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, zoals genoemd op deze pagina en welke een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van deze overeenkomst. Door het versturen van het inschrijfformulier verklaart ondergetekende deze voorwaarden te kennen en te accepteren.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 juli 2020.

Algemene voorwaarden NL Actief

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende Fitness.
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.


Algemene Voorwaarden NL Actief | Fitness de Bataaf | Ver-Huëllweg 2 | 2585JC Den Haag | Tel. 070 3542244

Bijgewerkt op: 02-01-2023

ADRESGEGEVENS

Fitness de Bataaf
Ver-Huëllweg 2
2585JC Den Haag
T. 070 3542244
M. 06 53691173
KvK nr. 27109356
BTW-ID NL001554647B15

OPENINGSTIJDEN

maandag: 7.30 tot 22.00
dinsdag: 7.30 tot 22.00
woensdag: 7.30 tot 22.00
donderdag: 7.30 tot 22.00
vrijdag: 7.30 tot 21.00
zaterdag: 7.30 tot 18.00
zondag: 8.00 tot 18.00

SPORT VEILIG!

Veilig sporten in Den Haag bij Fitness de Bataaf