Algemene voorwaarden

Fitness de Bataaf

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 juli 2020.

Algemene voorwaarden NL Actief

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende Fitness.
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.


Algemene Voorwaarden NL Actief | Fitness de Bataaf | Ver-Huëllweg 2 | 2585JC Den Haag | Tel. 070 3542244

Bijgewerkt op: 08-06-2020

ADRESGEGEVENS

Fitness de Bataaf
Ver-Huëllweg 2
2585JC Den Haag
T. 070 3542244
M. 06 53691173
KvK nr. 27109356
BTW-ID NL001554647B15

OPENINGSTIJDEN

maandag: 7.30 tot 22.00
dinsdag: 7.30 tot 22.00
woensdag: 7.30 tot 22.00
donderdag: 7.30 tot 22.00
vrijdag: 7.30 tot 21.00
zaterdag: 7.30 tot 18.00
zondag: 8.00 tot 18.00

SPORT VEILIG!

Veilig sporten in Den Haag bij Fitness de Bataaf

DELEN