Algemene voorwaarden

Fitness de Bataaf

De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met een periode voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging gedaan uiterlijk een maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels een aangetekende brief of via een mail aan: info@fitnessdebataaf.nl

Algemene Voorwaarden | Fitness de Bataaf | Ver-Huëllweg 2 | 2585JC Den Haag | Tel. 070 3542244

Opgemaakt: 01-01-2015

DELEN

Adresgegevens

Fitness de Bataaf
Ver-Huëllweg 2
2585JC Den Haag
T. 070 3542244
M. 06 53691173
E. info@fitnessdebataaf.nl
KvK nr. 27109356
BTW-ID NL001554647B15


OPENINGSTIJDEN

maandag: 7.30 tot 22.00
dinsdag: 7.30 tot 22.00
woensdag: 7.30 tot 22.00
donderdag: 7.30 tot 22.00
vrijdag: 7.30 tot 22.00
zaterdag: 7.30 tot 18.00
zondag: 8.00 tot 18.00


Indoor Cycling